Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej w 2013 r.

Czytaj więcej...

Poznawanie historii regionu, miejscowości, miejsc które znamy na co dzień, z czasem tworzy silniejszy związek z własną „małą ojczyzną”. Służyć temu miały właśnie Spotkania Historyczne, które odbyły się 2 października 2013 r. w Przecławiu. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Szczególnie cieszy obecność sporej grupy młodzieży.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach zapraszają na V Kiermasz Pracy w Gminie Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na I Kołbaskowskie Spotkania Historyczne, które odbędą się w auli Gimnazjum w Przecławiu 2 października 2013 r. o godz. 18.00.

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od   04-10 października  2013 r. na    obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących  przeciwko  wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Doskonałą pozycję zajęła Gmina Kołbaskowo w rankingu gmin opublikowanym przez dwutygodnik samorządu terytorialnego „Wspólnota” (nr 19/14.09.2013 r.). W zestawieniu najbardziej zadłużonych w Polsce gmin wiejskich, Gmina Kołbaskowo, znajduje się wśród 48 samorządów z całej Polski i wśród 3 z naszego województwa z najmniejszym – zerowym – wskaźnikiem zadłużenia.

Czytaj więcej...

Zmieniono m.in dni wywozu odpadów zmieszanych z Osiedli w Warzymicach i Przecławiu (wielorodzinne) z wtorków i piątków na poniedziałki i piątki. Więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej...

W dniach 13-14,  20-21 i 27-28 wrzesień b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Załączniki
Download this file (harmonogram 2 etap.pdf)harmonogram 2 etap.pdf

Uprzejmie informuję, że od dnia 12 września 2013 r. w miejscowości Siadło Dolne, strażnicy Straży Gminnej w Kołbaskowie przeprowadzać będą kontrolę nieruchomości, w zakresie wykonywania obowiązków określonych w art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania uchwały nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

Szczegóły w załączniku.

KOMUNIKAT

W dniu 13 września 2013 r. Straż Gminna w Kołbaskowie będzie wykonywała swoje obowiązki w godzinach 07:30 – 15:30.

Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - ankieta

http://strategia-som.szczecin.pl/index.php/ankieta

Informacja Wójta Gminy o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP z gmachu Urzędu Gminy do obiektu po byłym Przejściu Granicznym w Rosówku.

Przedstawiciele gmin i miast z Polski i Niemiec podpisali w dniu 5 września 2013 roku w Kołbaskowie Porozumienie o współpracy w ramach „Transgranicznego Planu Działania – Przyszłość Doliny Dolnej Odry”.

Czytaj więcej...

W dniach 13-14,  20-21 i 27-28 wrzesień b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Czytaj więcej...