Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o zmianie godzin otwarcia Urzędu Gminy Kołbaskowo w wybranych dniach: 19, 24 oraz 27 grudnia.

Czytaj więcej...

W dniach 13-16 GRUDNIA b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 4-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Czytaj więcej...

W związku z nadejściem okresu zimowego i możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu przypominam wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości, o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także z dróg osiedlowych i parkingów – zgodnie z art. 5, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.  poz. 391)

Czytaj więcej...

W dniu 6.11.2013 Komisja Konkursowa - powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kołbaskowo Nr 133/2013 z dnia 04 listopada 2013 r. - rozstrzygnęła postępowanie konkursowe w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w roku 2013.

Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż w dniu 8 listopada boisko Orlik w Kołbaskowie będzie zamknięte.

herbWójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Czytaj więcej...

nieruchomosciAgencja Nieruchomości Rolnych podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Kołbaskowo.

Wykaz w załączeniu.

Czytaj więcej...

Przypominamy, iż zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo” obowiązkiem właściciela nieruchomości jest, aby odbierane odpady wystawić przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić przy wejściu od strony ulicy w terminie określonym harmonogramem przez przedsiębiorcę-operatora.

Czytaj więcej...

uwaga-wazne-ogloszenieW związku z planowanym na dzień 9 listopada 2013 roku (sobota) w godzinach 7:30 – 14:00 polowaniem zbiorowym, Wójt Gminy Kołbaskowo, w celu zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, wprowadza w dniu 9 listopada 2013 roku w wyżej podanych godzinach, zakaz korzystania ze ścieżki rowerowej na odcinku od m. Kamionki do m.
Pargowo.

Czytaj więcej...

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie pod patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo ogłasza Gminny Konkurs Na Drzewko Bożonarodzeniowe  pt:„Zaczarowana Choinka”

Czytaj więcej...

malgorzata-schwarzSzanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Kołbaskowo, która w takiej formie będzie odtąd naszą wizytówką. Poprzednia wersja strony funkcjonowała od 2008 roku i wymagała dostosowania do aktualnych trendów. Nowa odsłona bardziej odpowiada oczekiwaniom internautów. Efektem zmian jest nie tylko nowa szata graficzna strony, ale także ułatwiona nawigacja oraz czytelność zamieszczanych treści.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że od dnia 28 października 2013 r. w miejscowości Siadło Górne, strażnicy Straży Gminnej w Kołbaskowie przeprowadzać będą kontrolę nieruchomości, w zakresie wykonywania obowiązków określonych w art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania uchwały nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo wraz z Młodzieżową Radą Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Kołbaskowo. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Kołbaskowo pok. nr 19 w terminie do 22 listopada 2013 r. Dodatkowe informacje w załącznikach.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych na terenie gminy Kołbaskowo w dniach 23-24 października bieżącego roku.

Czytaj więcej...