informacja

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Czytaj więcej...

informacja

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku.

informacja

W poniedziałek zaczynają się ferie zimowe. W tym czasie w świetlicach gminnych będą się odbywały zajęcia dla dzieci. Szczegółowy harmonogram poniżej.

Czytaj więcej...

plakat WOSP

W niedzielę  14 stycznia 2018 odbędzie się 26. Finał WOŚP, tym razem jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W Gminie Kołbaskowo finał odbędzie się w sali gimnastycznej SP w Przecławiu. Początek o godzinie 10:00.
Więcej informacji: http://przeclaw24.pl/wiadomosci/co-gdzie-kiedy/1590-zaproszenie-na-26-final-orkiestry-do-przeclawia.html

ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w godzinach 10.00 – 16.00, dnia 09.01.2018 r. dla miejscowości Przylep z powodu awarii sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym i Kurowie. Szczegóły w załączeniu.

informacja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK, uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin".  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienia schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.

koncert

To będzie wyjątkowe wydarzenie. Koncert Muzyki Organowej w wykonaniu Jakuba Stefka. Wtorek, 26 grudnia 2017 roku, po mszy św., ok. godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy!
 

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy.

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638), poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

 

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 (wtorek), Urząd Gminy w Kołbaskowie będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00.

informacja

W związku z realizacją, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie", publikujemy informacje niezbędne do przygotowania bazy inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego.