Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz komunikat w sprawie listy kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatur na Wójta.

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach uprzejmie informuje, że w dniach 6-17 października 2014 roku odbędzie się 29. edycja akcji Żółty Tydzień. Akcja ma na celu edukację na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzację szczepień ochronnych.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Wykaz Nr 5/2014 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24.09.2014). Wykaz będzie wywieszony przez 21 dni, tj od 24.09.2014 do 15.10.2014r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 95 10 wew. 47.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie zaprasza już po raz czwarty do udziału w ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol” w dniach 22-27.09.2014r.

Czytaj więcej...

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy. W okresie wiosenno-letnim chcemy zastanowić się nad wpływem bajek, powiastek, legend na nasze życie. Ciekawi nas: jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim nas straszono? Co z tego zostało nam we wspomnieniach.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach, Barnisławiu, Kołbaskowie, Siadle Górnym i Przylepie. Szczegóły w załączeniu.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XXI/259/2012  Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2466) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienioną uchwałą Nr XXXV/435/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1330)  - podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej  komisji wyborczej.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Od 1 września 2014 roku uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” składający się z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej . Podręcznik dostarczany będzie  przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej do wszystkich szkół i będzie własnością szkoły. Będzie wypożyczany uczniom.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014 (grupa A - powierzenie zadania). W załaczeniu szczegóły ogłoszenia oraz wzór oferty.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołbaskowo” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

Czytaj więcej...

W związku z uczczeniem 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe o godz. 17.00 w dniu 1 sierpnia bieżącego roku.

Czytaj więcej...

informacjaInformacja w sprawie badań ph gleby przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Czytaj więcej...

Gmina Kołbaskowo zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice).

Czytaj więcej...