uwaga-wazne-ogloszenieW związku z planowanym na dzień 9 listopada 2013 roku (sobota) w godzinach 7:30 – 14:00 polowaniem zbiorowym, Wójt Gminy Kołbaskowo, w celu zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, wprowadza w dniu 9 listopada 2013 roku w wyżej podanych godzinach, zakaz korzystania ze ścieżki rowerowej na odcinku od m. Kamionki do m.
Pargowo.

Czytaj więcej...

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie pod patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo ogłasza Gminny Konkurs Na Drzewko Bożonarodzeniowe  pt:„Zaczarowana Choinka”

Czytaj więcej...

malgorzata-schwarzSzanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na nowej stronie internetowej Gminy Kołbaskowo, która w takiej formie będzie odtąd naszą wizytówką. Poprzednia wersja strony funkcjonowała od 2008 roku i wymagała dostosowania do aktualnych trendów. Nowa odsłona bardziej odpowiada oczekiwaniom internautów. Efektem zmian jest nie tylko nowa szata graficzna strony, ale także ułatwiona nawigacja oraz czytelność zamieszczanych treści.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że od dnia 28 października 2013 r. w miejscowości Siadło Górne, strażnicy Straży Gminnej w Kołbaskowie przeprowadzać będą kontrolę nieruchomości, w zakresie wykonywania obowiązków określonych w art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania uchwały nr XXIII/298/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo wraz z Młodzieżową Radą Gminy Kołbaskowo ogłasza konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. Uczestnikiem konkursu może być osoba w wieku od 10 do 19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Kołbaskowo. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są na kracie zgłoszeniowej, którą wraz z pracą konkursową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Kołbaskowo pok. nr 19 w terminie do 22 listopada 2013 r. Dodatkowe informacje w załącznikach.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia syren alarmowych na terenie gminy Kołbaskowo w dniach 23-24 października bieżącego roku.

Czytaj więcej...

Grupa Nieformalna z Kołbaskowa pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach partnerstwa ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy na zorganizowanie działań aktywizujących: ,,Piękna Wiedza z pożytkiem na przyszłość’’, ,,Tradycyjne wikliniarstwo’’, ,,Nasze pasje –teatr II edycja’’, ,,Piękna Wiedza z pożytkiem na przyszłość".

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z informacją, na temat dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. Informacje, wymagane dokumenty, oświadczenia i wnioski znajdują się w załącznikach.

Czytaj więcej...

W dniach 08-09, 15-16 i 22-23 listopad b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych . Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem, według którego w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Czytaj więcej...

Szósta edycja Gminnego Przeglądu Form Artystycznych odbędzie się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przecławiu w dniu 19 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 14.00. Do udziału w Przeglądzie zgłoszonych zostało ponad 300 przedstawicieli dzieci i młodzieży, którzy prezentować będą swoje umiejętności zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Czytaj więcej...

W dniu 24 września 2013 r. Straż Gminna w Kołbaskowie podjęła czynności wyjaśniające nr RSOW-97/2013 w sprawie pozbycia się odpadów poremontowych w postaci styropianu tj. o wykroczenie z art.154 Kodeksu wykroczeń i art.10 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym Straż Gminna zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej gminy o przekazanie informacji lub wskazówek mogących doprowadzić do ujawnienia sprawcy tych wykroczeń - publikujemy zdjęcia odpadów.

Czytaj więcej...

Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom zatrudnionym w oświacie, serdeczne życzenia nieprzemijającej pogody ducha, radości, zdrowia, wytrwałości i sukcesów zawodowych w codziennym trudzie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń, składa Małgorzata Schwarz, Wójt Gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego pn. Wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej w 2013 r.

Czytaj więcej...

Poznawanie historii regionu, miejscowości, miejsc które znamy na co dzień, z czasem tworzy silniejszy związek z własną „małą ojczyzną”. Służyć temu miały właśnie Spotkania Historyczne, które odbyły się 2 października 2013 r. w Przecławiu. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób. Szczególnie cieszy obecność sporej grupy młodzieży.

Czytaj więcej...