Szanowni Państwo,   
w obliczu dynamiki zmieniających się przepisów związanych z ochroną środowiska, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Projekcie „Proekologicznie znaczy logicznie – szkolenia dla MMŚP z województwa zachodniopomorskiego”, jako odpowiedź na wyzwania stawiane przedsiębiorcom w aspekcie zarządzania środowiskowego.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że objęła honorowym patronatem inicjatywę bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Kołbaskowo i od dnia 06 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, prawnik Anna Skrzypczak – Aszkiłowicz  będzie udzielała bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy.

Czytaj więcej...


informacjaInformacja dla pracodawców!
Chciałbyś otrzymać 20 000 zł na wyposażenie stanowiska pracy? Dołącz do programu POKL „Powrót do pracy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zatrudnij osobę bezrobotną na 24 miesiące! I odbierz nawet 20 000 zł refundacji kosztów wyposażenia! Wnioski do pobrania na www.pup.policki.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Liczba miejsc ograniczona!
Informacje: (91) 312 32 14 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Tadeusza Kościuszki 5,  pok. 13

 

Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20-go października 2014, w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kołbaskowo zarządzonych na dzień 16-go listopada 2014 roku. Szczegółowa informacja w załączeniu.

Wniosek Wójta Gminy Kołbaskowo realizując założenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawieraących azbest na terenie gminy Kołbaskowo" ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8-go października 2014 w sprawie kandydatur zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 6.

Czytaj więcej...

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

Dance Factory - Hip hop - nauka tańca  dla dzieci i młodzieży. Od 3-go października.

Czytaj więcej...

Opłakany stan niektórych dróg w Gminie Kołbaskowo stale budzi oburzenie mieszkańców. W celach informacyjnych przedstawiamy zatem mapkę dróg w Gminie z podziałem na zarządców odpowiadających za stan i jakość nawierzchni. Z uwagi, iż odcinek Ustowo -  Siadło Górne jest szczególnie kłopotliwy dla mieszkańców, przekazujemy informację o podjętych działaniach - kolejnych próbach pozyskania dofinansowania przez Panią Wójt dofinansowania modernizacji w.w.
drogi powiatowej.

Czytaj więcej...

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz komunikat w sprawie listy kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatur na Wójta.

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach uprzejmie informuje, że w dniach 6-17 października 2014 roku odbędzie się 29. edycja akcji Żółty Tydzień. Akcja ma na celu edukację na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzację szczepień ochronnych.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Wykaz Nr 5/2014 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24.09.2014). Wykaz będzie wywieszony przez 21 dni, tj od 24.09.2014 do 15.10.2014r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 95 10 wew. 47.