Dnia 19 grudnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu odbyła się niezwykła prezentacja " Historia oręża Wojska Polskiego w latach 1939- 45 "

Czytaj więcej...

26 marca 2012 roku rozpoczęły się w naszej szkole tygodniowe obchody Szkolnych Dni Teatru "Teatralia 2012". Poniedziałek rozpoczęliśmy od ogłoszenia przez radiowęzeł informacji o wydarzeniach i atrakcjach, które zaplanowane zostały na cały tydzień, następnie odbyło się losowanie zadań dla poszczególnych klas na wykonanie baśniowej dekoracji.

Informujemy, że w dniu 31.12.2012 r wpłaty w kasie Urzędu Gminy będą przyjmowane do godziny 10:30

14 stycznia 2013 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo

Czytaj więcej...

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo

Czytaj więcej...

Zagłosujmy  w plebiscycie Rolnika Roku na naszego mieszkańca Pana Janusza Drozdalskiego zamieszkałego w Kołbaskowie.

Czytaj więcej...

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Policach od dnia 15 października 2012 r.prowadzi wśród osób bezrobotnych nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do przepisów wynikających z aktualizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej...

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice

Czytaj więcej...

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

Czytaj więcej...

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Czytaj więcej...

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - „ Wyprawka szkolna”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Czytaj więcej...

Straż Gminna w Kołbaskowie przypomina o właściwej gospodarce odpadami na terenie budowy. Problematykę tę regulują miedzy innymi następujące akty prawne...

Czytaj więcej...