informacjaW Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w trakcie ferii zimowych realizowany będzie Program „Na Własne Konto", który jest programem edukacji ekonomicznej, skierowanym do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Czytaj więcej...


Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy w roku 2014. Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje mieszkańców gminy Kołbaskowo, że w związku z uruchomieniem  Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej od dnia 1 stycznia 2014 roku zgłoszenia w sprawach bezdomnych zwierząt (psów i kotów) przyjmowane są przez Straż Gminną, Urząd Gminy oraz Schronisko.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 roku, kasa Urzędu Gminy będzie czynna w godzinach od 8:30 do 11:00.

zaraz-sie-wolontariatemDnia 28.11.2013 w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu odbyła się akcja ,,Zaraź się wolontariatem"  zorganizowana przez opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu  - panie: Beatę Cwajdę, Annę Semeniuk i Kamelię Skubisz.

Czytaj więcej...

informacjaHarmonogram odbioru odpadów w okresie świątecznym przedstawiamy w tabeli.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kołbaskowo. Szczegóły w piśmie w załączeniu.

Czytaj więcej...

Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy. Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej...

Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych. Więcej informacji oraz wzór oferty w załącznikach.

Czytaj więcej...

informacjaInformacja w sprawie stawek podatków na terenie Gminy Kołbaskowo na 2014 r.  Szczegóły w załączonym dokumencie.

Czytaj więcej...

Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014. Więcej informacji w załącznikach.

Czytaj więcej...

Wójt gminy Kołbaskowo ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 roku.Termin składania wniosków upływa 31 grudnia. W załącznikach więcej informacji.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku. Poniżej szczegółowe informacje oraz wzór oferty.

Czytaj więcej...