Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Czytaj więcej...

W związku z wdrażaniem nowego systemu wywozu odpadów z terenu gminy Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku nastąpią zmiany w terminach wywozu odpadów z terenu nieruchomości.

Czytaj więcej...

Grupa nieformalna z Kołbaskowa. podpisała porozumienia ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy” z siedzibą w Dobrej. Zawiązując lokalne partnerstwo na rzecz działań aktywizującego pt. „Nasze pasje – malarstwo” Grupa otrzymała dofinansowanie na w/w działanie.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczący pracy Straży Gminnej.

Czytaj więcej...

Gmina Kołbaskowo zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice) niepełnosprawnym uczniom.

Czytaj więcej...

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. - „ Wyprawka szkolna” Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów- projekt z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2013

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Czytaj więcej...

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu segregacji odpadów, uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązków mycia butelek i innych pojemników zbieranych w sposób selektywny, nie ma również obowiązku zrywania etykiet.

Czytaj więcej...

Osoby nie posiadające kompostowników, a zobowiązane do zbierania odpadów biodegradowalnych w oddzielne worki, prosimy o zgłoszenie do SITA JANTRA tego faktu podając nazwisko i adres.

Czytaj więcej...

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi braku pojemników na wywóz odpadów, Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, że do czasu otrzymania pojemników prosimy wystawiać odpady we własnych workach.

Czytaj więcej...

Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 04.07.2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

 

Wójt Gminy Kołbaskowo przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kołbaskowo.

 

Czytaj więcej...