Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i promocji Gminy