Zmiana Nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej pn.: „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”

http://bip.kolbaskowo.pl/index.php?id_kat=14