Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne pn. „Utrzymanie zieleni gminnej oraz prace porządkowe na terenie Gminy Kołbaskowo”