Drukuj
herb gminy kołbaskowo

Aktualizacja 18.06.2018 - dodany załącznik "informacja uzupełniająca"

--

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.  

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
Tel. 091 311 95 10 wew. 41
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej
w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Szkoły Podstawowej w Będargowie oraz dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Zajęcia będą odbywały się w ww. szkołach lub świetlicach gminnych w terminie od 10.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć w trakcie ferii zimowych oraz wakacji.
Z wyłonionymi wykonawcami zostaną podpisane umowy zlecenie na prowadzenie zajęć.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych zastrzega się prowadzenie zajęć przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania oraz zaprasza Wykonawcę do negocjacji.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane są pod uwagę następujące kryteria oceny:
1. Cena brutto za wykonanie usługi (80%).
2. Doświadczenie zawodowe (20%).

Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w terminie do 20.06.2017 r. do godziny 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, z dopiskiem na  kopercie „Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ” (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Monika Moncport,  tel. 091 311 95 10, wew. 41;  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach.
 

Załączniki
Download this file (Informacja uzupełniająca do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych.pdf)Informacja uzupełniająca do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych.pdf
Download this file (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH.pdf)ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH.pdf
Download this file (załacznik  nr 1 2018.doc)załacznik nr 1 2018.doc
Download this file (Załacznik nr 2 2018 - poprawny.doc)Załacznik nr 2 2018 - poprawny.doc