Najciekawsze ewolucje zaprezentowali :

 

Best trick - manual pad z dwoma murkami kategoria Open:
1. Paweł "Grzybek" Ratajczak,
2. Alex Kuchciak,
3. Paweł Kierakowicz.

Best trick - schody z murkiem oraz poręczą do lat 15:
1. Alex Kuchciak,
2. Andrzej Śliwiński,
3. Łukasz Hennig.

Best trick - schody z murkiem oraz poręczą kategoria Open:
1. Paweł "Grzybek" Ratajczak,
2. Mateusz "Blazi" Balcerak,
3. Jakub "Mery" Jeziorny.

Game of S.K.A.T.E. do lat 15:
1. "Tadzik",
2. Łukasz "Metal" Chorstowski,
3. Michał "Mleko" Górecki.

Nowo otwarty obiekt ma 1026 m², został wybudowany przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt wybudowania obiektu wyniósł 633 984, 91 zł., z czego 396550,00 zł. to udział środków UE.

GALERIA