Rozpoczęła się XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Patronat medialny nad Konkursem sprawują: miesięcznik AGROmechanika, telewizja interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, TVP 1 i tygodnik „Zielony Sztandar”. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

W Konkursie:
-  mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli);

-  nie mogą uczestniczyć właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw etapu regionalnego i wojewódzkiego z poprzednich 3 lat;

-  nie mogą uczestniczyć zdobywcy I miejsca w finale krajowym poprzednich Edycji.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Nagrodą główną w ubiegłorocznym konkursie był ciągnik rolniczy.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r.